Veľkoobchod so strojmi v lokalite Telefónna Predvoľba 2447 Kall, Severné Porýnie-Vestfálsko

1-1